Ana Sayfa

Kullanım Şartları İletişim Bilgilerimiz
KURUMSAL SİGORTA
BİREYSEL SİGORTA
HASAR İŞLEMLERİ
AKKAŞ HAKKINDA
BAŞVURU FORMU

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) - Akkaş Sigorta
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
Bireysel Sigorta
Kasko Sigortası
Trafik Sigortası
Konut Sigortası
İşyeri Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
Sağlık Sigortası
Tarsim Sigortaları
Diğer Sigortalar

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır: 

 • Tapuya kayıtlı ve  özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat  Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların  içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan  bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler  nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan  meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Olmayan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu kurum ve  kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim  alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve  sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet  binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • İnşaatı henüz  tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999  tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat  çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı  bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine  arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Teminat Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 • Depremin
 • Deprem sonucu  yangının
 • Deprem sonucu  infilakın

Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Akkaş Otomotiv - Akkaş Nissan - Akkaş Sigorta

Kullanım Şartları | Gizlilik Sözleşmesi | İnsan Kaynakları Politikamız

Tasarım & Kodlama:Özgüweb İnternet Hizmetleri